โซลูชั่นเทคโนโลยีโรงแรม

ผลิตภัณฑ์

Andrew Metcalfe, CTO

โซลูชันของเรา

ตั้งแต่เครื่องมือการดำเนินงานและจุดขายที่ใช้งานง่ายไปจนถึงโซลูชันการจัดการช่องทางการจองห้องพักแบบผนวกรวม ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณและพนักงานของคุณได้ทั้งหมด

ตั้งแต่การจัดการช่องทางการจองห้องพักไปจนถึงการดึงดูดลูกค้ากลับมาใช้บริการและทุกสิ่งระหว่างกระบวนการ

เราพัฒนาชุดโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณปรับการทำงานทุกส่วนในธุรกิจการบริการของคุณให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่เทคโนโลยีที่ทำงานบนคลาวด์ไปจนถึงซอฟต์แวร์จุดขายอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราออกแบบมาโดยตระหนักถึงคุณและผู้เข้าพักของคุณ และพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีแข็งแกร่ง ปรับขยายได้และใช้งานได้ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ซอฟต์แวร์ของ Guestline ช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพของทั้งกลุ่มโรงแรมโดยปรับขั้นตอนต่างๆ ให้ทำงานอัตโนมัติและรวมสู่ศูนย์กลางเพื่อเพิ่มการจองและติดตามการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถลดงานธุรการลงและมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม การจองโดยตรงเพิ่มขึ้นและเราพึงพอใจกับการเพิ่มขึ้น 22% ของทั้งกลุ่มทุกปี

Daniella Hope
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Lake District Hotels

การจัดจำหน่ายอัจฉริยะ

เราจะช่วยให้คุณควบคุมอัตราค่าห้องพักและจำนวนห้องพักที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกเลิกกระบวนการที่ใช้เวลานาน และช่วยให้คุณขายบริการทั้งหมดไปจนถึงห้องพักห้องสุดท้าย

การจัดการโรงแรมที่พัก

โซลูชันการจัดการที่พักอัจฉริยะของเราครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจการบริการ ตั้งแต่การจัดการการจองและการชำระเงินไปจนถึงการประสานการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับองค์กร

โซลูชันการค้าผ่านช่องทางตรงที่ทันสมัยของเราออกแบบมาเพื่อช่วยปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน กระตุ้นธุรกิจผ่านช่องทางตรงและเพิ่มกำไรสูงสุดของคุณ

บริการ

เราดำเนินการให้มั่นใจว่าระบบของคุณตรงตามความต้องการของคุณ มีความปลอดภัย รวดเร็วและมีระบบรักษาความปลอดภัย และเราจัดให้มีการฝึกอบรมคุณและพนักงานของคุณให้มีความเชี่ยวชาญที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันของคุณ

คุณชอบสิ่งที่คุณเห็นหรือไม่

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทีมของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด