Privacybeleid

Guestline

Privacybeleid - Het Guestline-bedrijf

Deze verklaring is bedoeld om je uit te leggen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze kunnen gebruiken.

Wij doen er alles aan om je privacy te beschermen en te respecteren.

Wij bewaren over jou verzamelde gegevens die je persoonlijk identificeren, alleen overeenkomstig de geldende wetten, dit Privacybeleid, de AVG en eventuele voorwaarden die worden beschreven op de plaats(en) waarop de gegevens worden verzameld door het Guestline-bedrijf ("Verzamelingsvoorwaarden"). Bij verschillen tussen de Verzamelingsvoorwaarden en dit Privacybeleid, gelden de Verzamelingsvoorwaarden.

Behalve waar iets anders wordt aangegeven of waar de context iets anders vereist, worden met verwijzingen in dit Privacybeleid naar "je", "jij", "jou" of "jouw" de gebruiker van de site bedoeld en, waar van toepassing, het bedrijf van de gebruiker, en worden met verwijzingen naar "ons" of "wij" het Guestline-bedrijf bedoeld.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens over jou voor business to business-redenen:

  • Informatie die je verstrekt met de optie "neem contact met ons op" of door een vraag of formulier op de site in te vullen (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer);
  • Als je contact met ons opneemt via de telefoon of het e-mailadres voor ondersteuning, kunnen we die gegevens en eventuele latere zakelijke communicatie registreren.

Zorg ervoor dat je altijd nauwkeurig bent met het geven van informatie en werk de informatie zo nodig bij zoals hieronder wordt aangegeven. Als je de gegevens niet bijwerkt, gaan wij ervan uit dat de opgegeven gegevens juist zijn.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Door contact met ons op te nemen of hiervoor een aanvraag in te dienen, geef je hierbij uitdrukkelijk toestemming dat je persoonlijke gegevens mogen worden verzameld en door ons worden ontvangen en verwerkt voor het volgende:

  • contact met je opnemen en je voorzien van informatie of diensten die je hebt aangevraagd en de afhandeling van alles wat hiervan het gevolg kan zijn; en/of
  • een medewerker van het Guestline-bedrijf in staat stellen contact met je op te nemen en je te voorzien van informatie of diensten die je hebt aangevraagd en de afhandeling van alles wat hiervan het gevolg kan zijn.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

Door de aanvraag om contact met het Guestline-bedrijf, geef je hierbij uitdrukkelijk toestemming dat je persoonlijke gegevens mogen worden overgebracht en/of openbaargemaakt (binnen of buiten het Europese economische gebied) en/of verwerkt door:

  • medewerkers van het Guestline-bedrijf voor de doeleinden die worden beschreven in het bovenstaande gedeelte getiteld 'Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken';
  • gegevensopslagproviders die door de site worden gebruikt en/of bij de diensten van de providers (deze providers, bijvoorbeeld Microsoft Azure-cloudservices, hebben geen rechtstreekse toegang tot de persoonlijke gegevens tenzij anders vermeld op de site);
  • een toekomstige koper van sommige of al onze activa of, indien van toepassing, de activa van het gehele Guestline-bedrijf of een deel hiervan; en
  • in het onwaarschijnlijke geval dat wij naar eer en geweten geloven dat we hiertoe verplicht worden: a) door een rechtbank of andere juridische/wettelijke voorschrift; of b) ter bescherming van onze rechten en eigendommen of die van onze klanten en/of hun werknemers.

Algemeen

Jouw recht(en) op toegang, verwijdering, deactivering en wijziging van je persoonlijke gegevens:

Volgens de bepalingen van het toepasselijke recht en de AVG kun je een kopie of kopieën aanvragen van de persoonlijke gegevens (indien beschikbaar) die wij over jou bewaren door contact met ons op te nemen via de optie 'contact opnemen' van de site.

Ook kun je via de optie 'contact opnemen' van de site aangeven dat je de persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, deactiveren of aanpassen of kun je nagaan welke persoonlijke gegevens (indien beschikbaar) wij over jou bewaren.

Bewaren van persoonlijke gegevens:

We mogen je persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor het doel van de verwerking. Om die reden is het mogelijk dat we persoonlijke gegevens na een bepaalde periode verwijderen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid:

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het bijgewerkte Privacybeleid wordt op de website gepubliceerd zodat je altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden de informatie bekend wordt gemaakt.

Zorg ervoor dat je dit Privacybeleid regelmatig leest. Als je de site na wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je het gewijzigde Privacybeleid accepteert.

Klinkt goed, vind je niet?

Vul het onderstaande formulier in om meer te weten te komen over onze producten en diensten. We nemen binnenkort contact met je op.