Gebruiksvoorwaarden

Guestline

Voorwaarden en gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van deze website (www.guestline.com en www.rezlynx.com) (de \"website\") wordt verzorgd door Guestline Limited (\"Guestline\") en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Toegang tot de Website

Door de website te gebruiken ga je ermee akkoord dat je wettelijk gebonden bent aan deze voorwaarden die onmiddellijk van toepassing zijn bij je eerste gebruik van deze website. Als je er niet mee akkoord gaat dat je wettelijk gebonden bent aan alle hiernavolgende voorwaarden, verzoeken we je deze website niet te openen en/of te gebruiken.

Guestline kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door online wijzigingen te publiceren. Lees deze voorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen aan de website. Als je de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dat dat je ermee akkoord gaat nog steeds wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden nadat deze zijn geüpdatet en/of aangepast.

Gebruik van de Website

Je mag niets van de inhoud van de website op welke manier dan ook kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, publiceren, uitzenden, overdragen of op een andere manier gebruiken, behalve voor je eigen en niet-commercieel gebruik. Ook ga je ermee akkoord niets van de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of er een afgeleid werk van te maken, behalve voor je eigen en niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik van de inhoud van de website heb je vooraf schriftelijke toestemming van Guestline nodig.

Je gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen voor de website of die het gebruik en genot van de website voor anderen beperken of verhinderen. Verboden gedrag omvat kwetsende uitingen of het veroorzaken van pijn of ongemak voor een persoon, het overbrengen van obscene of aanstootgevende inhoud en verstoring van de normale dialoog binnen de website.

Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

De inhoud van de website, waaronder de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en pictogrammen betreffende of verband houdend met Guestline, haar producten (of producten en diensten van derden), wordt geleverd \"ZOALS DEZE IS\" en op basis van \"BESCHIKBAARHEID\", zonder enige vorm van verklaring of garantie (expliciet noch door de wet geïmpliceerd), met inbegrip van de geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Guestline is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder indirecte of gevolgschade, of enige schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevensverlies of winstderving, hetzij op grond van contract, hetzij op grond van nalatigheid of andere vorm van onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website. Guestline garandeert niet dat de functies opgenomen in de inhoud van de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat Guestline of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is van virussen of bugs.

Beschrijvingen van functionaliteit en schermafbeeldingen zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen zijn afgeleid uit een aantal producten, platforms of versies; al dergelijke informatie wordt geleverd op niet-contractuele basis en is onderhevig aan verandering, weglating of variaties door Guestline naar goeddunken van Guestline Ltd.

Intellectueel eigendom

De namen, afbeeldingen en logo's die Guestline of derden en hun producten en diensten aanduiden, zijn onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken voor modelrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Guestline. Niets uit deze voorwaarden mag worden uitgelegd als verlening door implicatie of anderszins van een licentie of recht op het gebruik van enig handelsmerk, octrooi, modelrecht, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Guestline of een andere derde partij.

De website bevat mogelijk andere eigendomsvermeldingen en copyrightgegevens, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en opgevolgd.

Websites van derden

Bepaalde koppelingen op deze website kunnen leiden naar andere websites die door andere partijen worden onderhouden en waarover Guestline geen controle heeft. Guestline doet geen verklaringen met betrekking tot de juistheid of enig ander aspect van de informatie in andere websites.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden om ons te helpen met het verbeteren van onze website. Door gebruik te maken van onze site ga je ermee akkoord dat deze cookies naar je browser worden verzonden en worden opgeslagen op je computer. De cookies zelf zijn onschadelijk en bevatten alleen anonieme gebruiksgegevens; er wordt geen persoonlijke informatie overgedragen of opgeslagen.